Dit jaar heeft Yourdog met trots de Drentsche Patrijshond reuendag gesponsord. Het doel van de reuendag is meer reuen beschikbaar te krijgen voor de fokkerij. Voor een nationaal ras als het onze is het heel belangrijk zo veel mogelijk verschillende reuen in te zetten voor de fok zodat de genenpool zo groot mogelijk blijft. Daar praktisch de gehele populatie binnen onze landsgrenzen woont heeft de Vereniging de belangrijke taak ons ras als nationaal erfgoed te bewaken, te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

Tijdens fokdagen worden steeds reuen genoteerd die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan en de gezondheid van ons ras. De eigenaren van deze reuen worden dan uitgenodigd de reuendag bij te wonen. Echter ook reuen die niet geselecteerd worden op de fokdagen, maar die later een geldige kwalificatie hebben gekregen, zijn welkom! De honden worden door een erkende keurmeester worden beoordeeld en zullen een officiële kwalificatie krijgen.

Samen met de kwalificatie die verkregen is op de fokdag of een andere tentoonstelling of clubmatch telt deze kwalificatie (mits tenminste ZG) mee voor de eisen zoals die in het Verenigings Fok Reglement zijn opgenomen. Tevens krijgen de fokkers de gelegenheid de reuen “live” te zien en kennis te nemen van de kwaliteiten van deze reuen. Een vaak gehoorde klacht is dat er misschien wel geschikte reuen zijn maar dat je ze nooit ziet! Ook hiervoor is deze reuendag bij uitstek de gelegenheid.

Verslag 2015

Wat een prachtige dag was het zondag de 13de september. Een aangename nazomerse temperatuur, zonnetje erbij en 52 reu-eigenaren die de moeite hadden genomen om naar Dieren te komen, geweldig!

Het terrein lag er mooi en verzorgd bij. De ruimte voor het voorbrengen van de honden was omzoomd door ruime tenten, waar exposanten en belangstellenden een goed overzicht hadden en ook eventueel een bench voor de hond neer konden zetten. Verder was het op het omliggende gras ook goed toeven in het zonnetje.

Onze voorzitter, Marc Massaar van Schaik opende het evenement en heette iedereen van harte welkom. Hierna begonnen de keuringen. De keurmeesters waren mevrouw Reeskamp-Blok en mevrouw Colaris. Iedere reu die voorgebracht werd, werd door de beide keurmeesters bekeken. Mevrouw Reeskamp besprak de hond vervolgens en mevrouw Colaris dicteerde het keurrapport. Het was voor iedereen heel leerzaam en interessant om te horen hoe de honden bekeken en beoordeeld werden.

Eerst kwamen zes jonge honden in de ring die nog niet op een fokdag geweest waren en vervolgens de overige honden. Er werd gekeurd op volgorde van leeftijd.

Er waren 59 inschrijvingen, waarvan 7 absent. Van de 52 gekeurde reuen kregen er 27 een Uitmuntend, 17 een Zeer Goed en 8 een Goed.  Mevrouw Reeskamp en mevrouw Colaris waren beiden enthousiast over de kwaliteit van de getoonde reuen. Naast het keuren van de reuen was het tijdens deze reuendag ook mogelijk om de hond op de foto te laten zetten door Anita van der Meer Fotografie.

Nu is het aan de eigenaren van de reuen om verder actie te ondernemen om hun hond op de dekreuenlijst te geplaatst te krijgen om zo een genetisch divers mogelijke lijst te verkrijgen waar fokkers uit kunnen selecteren.