Disclaimer

Disclaimer voor yourdog.nl

Van der Meer Groothandel in Dierenbenodigdheden B.V., hierna te noemen VDM B.V., verleent u hierbij toegang tot yourdog.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. VDM B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VDM B.V. spant zich in om de inhoud van roasters.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op yourdog.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VDM B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op yourdog.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VDM B.V..Voor op yourdog.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VDM B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VDM B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VDM B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.